Chính sách đổi trả

Khách hàng chỉ có thể đổi sản phẩm khi đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

  • Phải có hóa đơn mua sản phẩm thuộc nhãn “Hàng có sẵn”.
  • Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mác, chưa qua sử dụng và chưa sửa chữa.
  • Sản phẩm đã mua không quá 03 ngày.

Đối với sản phẩm may theo yêu cầu:

  • Không áp dụng đối với sản phẩm đặt may theo yêu cầu.
  • Áp dụng theo chính sách bảo hành điều chỉnh sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
  • Không áp dụng đối với sản phẩm đã nhận hàng quá 07 ngày.

Lưu ý:

– Khách hàng chỉ có thể đổi sang sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua và thanh toán số tiền chênh lệch khi mua “Hàng có sẵn” (không áp dụng sản phẩm đặt may theo yêu cầu).

– Nhà may Festival không hoàn trả lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào.