Chính sách

Nhà may Festival là website cung cấp mẫu thời trang trực tuyến nhằm Quý khách hàng có thể chọn được mẫu thời trang ưng ý với các sản phẩm thời trang cao cấp nhất hiện nay.

Website không có giá trị khi khách hàng tham gia giao dịch các sản phẩm “Hàng đặt may” và cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua các sản phẩm có gắn nhãn “Hàng có sẵn”.

Sản phẩm giao dịch trên Nhà may Festival bao gồm các sản phẩm thời trang.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Nhà may Festival phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Nhà may Festival sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên Nhà may Festival.

Bằng việc tham gia giao dịch trên Nhà may Festival, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://www.vfestival.vn đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.