Quyền tác giả

Nhằm bảo vệ quyền lợi của tác giả bài viết. Nhà may Festival đưa ra chính sách tự chấp hành và tuân thủ mọi luật lệ Internet.

Nội dung tự sản xuất

Nhà may Festival tự sản xuất chỉ một số ít bài viết có tính chuyên môn cách phối đồ, mẹo cắt may, hướng dẫn cắt may cơ bản,…

Nội dung tự sản xuất sẽ không bao gồm: Nguồn, Tác giả,… dưới cuối bài viết.

Nội dung sao chép

Vì sao chúng tôi sao chép nội dung từ nguồn khác?

Chúng tôi cảm thấy nó có khả năng tiếp cận được khách hàng của chúng tôi và mang lợi ích cho họ nên chúng tôi xin sao chép nội dung từ nhiều nguồn khác nhau. Hiện tại, chúng tôi chưa thể xin quyền sao chép nội dung bằng văn bản vì chúng tôi chưa có bộ phận để làm công việc này. Nhưng chúng tôi luôn tuân thủ quy tắc quyền tác giả từ nhiều nguồn.

Chỉ cần tác giả, đơn vị sản xuất nội dung có yêu cầu gỡ bỏ bài viết mà chúng tôi sao chép. Chúng tôi lập tức gỡ bỏ ngay trong 24 – 48h. Đồng thời, bạn cần chứng minh rằng bạn sở hữu nội dung đó.

Cách nhận biết chúng tôi sao chép nội dung:

  1. Ghi nguồn cuối bài viết.
  2. Ghi tác giả nội dung cuối bài viết.
  3. Trích dẫn đoạn ngắn nội dung trong bài viết. (Ví dụ: “May quần áo thời trang thể hiện cá tính riêng của mọi cá nhân” – Từ ABC)

Bạn có quyền sao chép nội dung của chúng tôi hay không?

Bạn có quyền sao chép nội dung mà chưa cần sự đồng ý của chúng tôi. Nhưng bạn cần tuân thủ một số yêu cầu sau:

  • Nếu nội dung bạn sao chép của chúng tôi tự sản xuất: Nguồn tác giả phải là từ www.vfestival.vn
  • Nếu nội dung bạn sao chép của chúng tôi sao chép lại: Nguồn tác giả phải là từ Tác giả/Website site nguồn. (Ví dụ chúng tôi sao chép nội dung của Anh A từ website www.abc.com thì Nguồn sẽ là A/www.abc.com)

Từ những yếu tố trên, chúng tôi đưa ra kết luận rằng: nội dung chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau nhưng nếu bạn không muốn, chúng tôi sẽ không làm. Hãy để chúng tôi có cơ hội hợp tác cùng với bạn mang đến những nội dung tốt nhất cho độc giả.

Xin trân trọng cám ơn!