Nếu Mình Gần Nhau | Đen x Chi Pu x Lynk Lee

Nếu Mình Gần Nhau | Đen x Chi Pu x Lynk Lee

“Đen x ChiPu x Lynk Lee – Nếu mình gần nhau” Những sự nghi kị làm chúng ta không nhìn thấy được những điều tốt đẹp vẫn ngày ngày hiện hữu xung quanh. Đen cùng với Chipu và Lynk Lee gửi tới mọi người bài nhạc mới, hi vọng chúng ta chịu khó ngồi lại…