Pashmina là gì? Nó có phải là một loại chất liệu không?

Pashmina là gì? Nó có phải là một loại chất liệu không?

Len Pashmina, có tồn tại thứ gì giống như vậy không? Và nếu có, liệu chất lượng của nó có cao hơn chất lượng của cashmere không? Câu trả lời là: Không. Pashmina với tư cách là một loại cashmere đặc biệt không hề tồn tại. Khi nói về Pashmina, chúng tôi đang muốn đề…