Địa chỉ sửa chữa quần áo cũ thành mới đẹp ở TPHCM

Địa chỉ sửa chữa quần áo cũ thành mới đẹp ở TPHCM

Bạn có thói quen mua sắm quần áo may sẵn nhưng mỗi đợt mỗi kiểu khác nhau nhưng bạn quá yêu thích mẫu cũ vì bạn cảm thấy rất phù hợp với bạn. Tuy nhiên, kiểu quần áo của bạn đang gặp một số vấn đề như: bó sát người quá, rộng thùng thình, vải…