Tuần lễ thời trang New York – Màn trình diễn thời trang Thu Đông 2019/2020

Tuần lễ thời trang New York - Màn trình diễn thời trang Thu Đông 2019/2020

Trình diễn thời trang đầy đủ ở độ nét cao. (Màn hình rộng – Video độc quyền / 1080p – Tuần lễ thời trang New York)