[Lời Việt] Độ Ta Không Độ Nàng [渡我不渡她] – Cover Sakura Shan

[Lời Việt] Độ Ta Không Độ Nàng [渡我不渡她] - Cover Sakura Shan

Lời: Cô Độc Thi Nhân Nhạc: Danh Quyết Chế tác: Trần Hàng Vũ Nguyên xướng: Cô Độc Thi Nhân Lời Việt: Sakura Shan Cover: Sakura Shan Lyrics: Từng tự tay ta gieo xuống nỗi vấn vương từ mấy đời Hỏi tiểu tăng quay đầu chưa? Tiếng mõ đã dần im lặng Chùa này đã vắng…